עמוד ראשי » ביבליוגרפיה של הספר "מיתוס התורה שבעל-פה"

ביבליוגרפיה של הספר "מיתוס התורה שבעל-פה"

מאת מחבר

להלן ביבליוגרפיה מלאה של הספר "מיתוס התורה שבעל-פה" מאת ד"ר איתן בר וד"ר גולן ברושי:

 

אבינרי, שלמה, בתוך: יהושע ויינשטיין (עורך), אי-ציות ודמוקרטיה, הוצאת שלם, ירושלים, 1998.

אבן גבאי, מאיר, ספר עבודת הקודש, ירושלים, 1973.

אבן-חן, אלכסנדר, עקדת יצחק: בפרשנות המיסטית והפילוסופית של המקרא, בהוצאת: משכל (ידיעות ספרים), 2006.

אברבך, משה, החינוך היהודי בתקופת המשנה והתלמוד, בהוצאת: ראובן מס בע"מ, ירושלים, 2008.

אופנהיימר, אהרון, רבי יהודה הנשיא, בהוצאת: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, ירושלים, 2007.

אורבך, אפרים אלימלך, חז"ל – פרקי אמונות ודעות, בהוצאת: י"ל מאגנס, 1976.

אחיטוב, יוסף, משבי רוח: דברי הגות ומחשבה, בהוצאת: מכון שלום הרטמן, 2013.

אילן, טל ונעם, ורד, בין יוספוס לחז"ל: כרך ב – אגדות החורבן, בהוצאת: יד יצחק בן-צבי, 2017.

אילן, צבי, בתוך: אלי שילר (עורך), אריאל: כתב עת לידיעת ארץ ישראל – בתי-כנסת בגליל ובגולן, הוצאת ספרים אריאל, ירושלים, 1987.

אלבק, שלום, מבוא למשפט העברי בימי התלמוד, בהוצאת: אוניברסיטת בר-אילן, 1999.

אלון, ארי, עלמא די, בהוצאת: משכל (ידיעות ספרים), 2011.

אליאור, רחל, זיכרון ונשייה: סודן של מגילות מדבר יהודה, בהוצאת: מכון ון ליר בירושלים, הקיבוץ המאוחד, 2009.

אלאור, תמר, מקומות שמורים: מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה, בהוצאת: עם עובד, רעננה, 2006.

אליצור, יהודה, ישראל והמקרא: מחקרים גיאוגרפיים, היסטוריים והגותיים, בהוצאת: אוניברסיטת בר-אילן, 2000.

אמינוף, עירית, אבנים טובות ומיני סדקית: עיונים בתלמוד ובמדרש, בהוצאת: ראובן מס בע"מ, ירושלים, 2011.

ארדר, יורם, אבלי ציון הקראים ומגילות קומראן: לתולדות חלופה ליהדות הרבנית, בהוצאת: הקיבוץ המאוחד, רעננה, 2004.

ארדר, יורם, "הקרע בין העדה הרבנית לעדה הקראית בתקופת הגאונים", ציון, החברה ההיסטורית הישראלית, תשע"ג, עמ' 321-349.

ארדר, יורם, דרכים בהלכה הקראית הקדומה, בהוצאת: הקיבוץ המאוחד, רעננה, 2012.

בזק, אמנון, עד היום הזה, בהוצאת: משכל (ידיעות ספרים), 2013.

בזק, יעקב, הלכות כשפים והלכות נטיעת קישואים, בהוצאת: אוניברסיטת בר-אילן, ו', 1968.

ביאליק, ח' ורבניצקי, י', ספר האגדה, בהוצאת: דביר, תל-אביב, 1962.

בייטנר, עזריה, סיפורי יבנה: ביקור חולים וניחום אבלים, בהוצאת: אוניברסיטת בר-אילן, 2011.

בילו, יורם, שושביני הקדושים: חולמים, מרפאות וצדיקים בספר העירוני בישראל, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, 2005.

בילו, יורם, אתנו יותר מתמיד: הנכחת הרבי בחב"ד המשיחית, בהוצאת: האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, 2017.

בנמלך, מוטי, בתוך: נחם אילן, קימי קפלן וכרמי הורוביץ (עורכים), דורש טוב לעמו: הדרשן, הדרשה וספרות הדרוש בתרבות היהודית, בהוצאת: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, ירושלים, 2012.

בראון, בנימין, חרדים מ"שלטון העם": ביקורת חרדית על הדמוקרטיה הישראלית, בהוצאת: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012.

ברודצקי, מודי ווינר, דוד הלל, ואם תרצה אמור: חברותא במדרש ובאגדה, בהוצאת: ראובן מס בע"מ, ירושלים, 2007.

ברויאר, מרדכי, בתוך: אברהם גרוסמן ויוסף קפלן (עורכים), קהל ישראל: השלטון העצמי היהודי לדורותיו – ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת (כרך ב), בהוצאת: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, ירושלים, 2004.

ברויאר, מרדכי, פרקי מקראות, בהוצאת: תבונות, 2009.

בר אילן, מאיר, אסטרולוגיה ומדעים אחרים בין יהודי ארץ-ישראל, ירושלים, בהוצאת: מוסד ביאליק, 2001.

ברזיס, דוד, בין קנאות לחסד: מגמות אנטי־קנאיות במחשבת חז״ל, בהוצאת: אוניברסיטת בר-אילן, 2015.

בר-נביא, אלי (עורך), האטלס ההיסטורי של תולדות עם ישראל, בהוצאת: ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 1993.

ברקאי, גבריאל ושילר, אלי (עורכים), אריאל: כתב עת לידיעת ארץ ישראל – קמעות ברפואה העממית בקרב הבדווים בנגב, הוצאת ספרים אריאל, 2006.

גאנצפריד, שלמה, קיצור שולחן ערוך, בהוצאת: שי למורא, ירושלים, 2009.

גבאי, מושון (עורך), מדריך ישראל החדש: אנציקלופדיה, מסלולי טיול – כרך 3: הגליל העליון וחופו, כתר הוצאה לאור, ידיעות אחרונות, משרד הביטחון, 2001.

גורן, זכריה ודרור, מרים, על סידור התפילה (מדריך דידקטי), מכון מופ"ת, רעננה, 2000.

גיליס, מרים, היבטים חדשים בהוראה מתקנת, בהוצאת: דקל – פרסומים אקדמיים בע"מ, 1978.

גילת, יצחק ד', פרקים בהשתלשלות ההלכה, בהוצאת: אוניברסיטת בר-אילן, 1992.

גינזברג, חיים, כתבי אוגרית, הוצאת מוסד ביאליק, 1936.

גינצברג, אשר צבי ('אחד העם'), "בשר ורוח", בתוך: על פרשת דרכים, כרך ב', חלק שלישי, ברלין, 1921.

גמליאל, חנוך, רש"י כפרשן וכבלשן: תפיסות תחביריות בפירוש רש"י לתורה, בהוצאת: מוסד ביאליק, ירושלים, 2010.

גפני, חנן, 'פשוטה של משנה': עיונים בחקר ספרות חז"ל בעת החדשה, בהוצאת: הקיבוץ המאוחד, רעננה, 2011.

גפני, ישעיהו, יהודי בבל בתקופת התלמוד: חיי החברה והרוח, בהוצאת: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, ירושלים, 1990.

גרובר, דן, משיחו של רבי עקיבא: שורשי סמכותה של היהדות הרבנית-תלמודית, בהוצאת: מעוז, תל אביב, 2002.

גרוס, מיכאל, בן יהוידע: עיונים בפירושי הרב יוסף חיים לאגדות התלמוד, בהוצאת: תבונות, 2019.

גרינברג, סטיבן, עם אלוהים ועם אנשים: הומוסקסואליות במסורת היהודית, בהוצאת: הקיבוץ המאוחד, רעננה, 2013.

דגן, חגי, המיתולוגיה היהודית, בהוצאת: מפה – מיפוי והוצאה לאור, 2003.

דינור, בן-ציון, דורות ורשומות: מחקרים ועיונים בהיסטוריוגראפיה הישראלית – כרך רביעי, בהוצאת: מוסד ביאליק, 1978.

דן, יוסף, ר' יהודה החסיד, בהוצאת: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, ירושלים, 2006.

דפני, אמוץ, עצים מקודשים בישראל, בהוצאת: הקיבוץ המאוחד, רעננה, 2010.

הלוי, אלימלך, האגדה ההיסטורית-ביוגרפית: לאור מקורות יווניים ולאטיניים, תל אביב, 1975.

הר, משה דוד (עורך), ההיסטוריה של ארץ-ישראל – תקופת המשנה והתלמוד והשלטון הביזנטי (70 – 640), יד יצחק בן-צבי כתר הוצאה לאור, ירושלים, 1985.

הרטמן, דוד, מסיני לציון: התחדשותה של ברית, בהוצאת: עם עובד, רעננה, 1992.

הרן, מנחם, האסופה המקראית: תהליכי הגיבוש עד סוף ימי בית שני ושינויי הצורה עד מוצאי ימי הביניים – חלק א, בהוצאת: מוסד ביאליק, האוניברסיטה העברית בירושלים, י"ל מאגנס, 1996.

הרן, מנחם, האסופה המקראית: תהליכי הגיבוש עד סוף ימי בית שני ושינויי הצורה עד מוצאי ימי הביניים – חלק ב, בהוצאת: מוסד ביאליק, האוניברסיטה העברית בירושלים, י"ל מאגנס, 2003.

וולפיש, אברהם, מרבדי משנה – פרקי ברכות: עיון ספרותי ורעיוני במשנה מסכת ברכות, בהוצאת: תבונות, 2018.

וולקוב, שולמית, יובל, ירמיהו, צבן, יאיר, שחם, דוד וויינפלד, מורטון (עורכים), זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני – מבט אנציקלופדי – כרך רביעי: יהודים ולא-יהודים בזמן החדש; חיים יהודים מודרניים בתפוצות; מדינת ישראל כמפעל יהודי מודרני, כתר הוצאה לאור למדא – עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר, 2007.

ויזל, אלי, הנשמה התלמודית, בהוצאת: משכל (ידיעות ספרים), 2014.

וייס, רוחמה, אוכלים לדעת: תפקידן התרבותי של הסעודות בספרות חז"ל, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, 2010.

וינפלד, משה וכהן-צמח דוד (עורכים), עולם התנ"ך: דברים, דברי הימים הוצאה לאור בע"מ, רעננה, 2002.

ויס, הלל, בתוך: אבידב ליפסקר ורלה קושלבסקי (עורכים), מעשה סיפור – מחקרים בסיפורת היהודית, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 2006.

ורמן, כנה ושמש, אהרן, לגלות נסתרות: פרשנות והלכה במגילות קומראן, בהוצאת: מוסד ביאליק, ירושלים, 2011.

זיו, יוסי, חג ומועד בביתא ישראל, בהוצאת: מכון מופ"ת מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, 2017.

זיוון, גילי, אביעזר, בתוך: אביעזר רביצקי (עורך), דת ומדינה: בהגות היהודית במאה העשרים, בהוצאת: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2005.

זיכרמן, חיים, שחור כחול לבן: מסע אל תוך החברה החרדית בישראל, בהוצאת: משכל (ידיעות ספרים), 2014.

טובי, יוסף, בתוך: יפה ברלוביץ (עורכת), לשוחח תרבות עם העלייה הראשונה: עיון בין התקופות, בהוצאת: הקיבוץ המאוחד, רעננה, 2010.

טובי, יוסף, ברנאי, יעקב ובר-אשר, שלום, תולדות היהודים בארצות האיסלאם, בהוצאת: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, ירושלים, 1981.

טור-סיני, נ' ה', הלשון והספר: בעיות יסוד במדע הלשון ובמקורותיה הספרותיים – כרך האמונות והדעות, בהוצאת: מוסד ביאליק, ירושלים, 1955.

טור-סיני, נ' ה', הלשון והספר: בעיות יסוד במדע הלשון ובמקורותיה הספרותיים – כרך הספר, בהוצאת: מוסד ביאליק, ירושלים, 1959.

טיגאי, יעקב חיים, מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא – מקרא לישראל: דברים – כרך ראשון א, א – טז, יז, בהוצאת: האוניברסיטה העברית בירושלים, עם עובד י"ל מאגנס, 2016.

טפר, יגאל וטפר, יותם, דרכים נושאות עם, בהוצאת: הקיבוץ המאוחד, רעננה, 2013.

יגל, אברהם בן חנניה, ספר גיא חזיון, בהוצאת: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, ירושלים, 1997.

לאו, בנימין, ממרן עד מרן: משנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף, בהוצאת: משכל (ידיעות ספרים), 2005.

לאו, בנימין, חכמים – כרך שלישי: ימי גליל, בהוצאת: משכל (ידיעות ספרים), 2008.

לאו, בנימין, חכמים – כרך רביעי: ממשנה לתלמוד, בהוצאת: משכל (ידיעות ספרים), 2012.

לאו, ישראל מאיר, הנחת יסוד: מאה מושגים ביהדות, בהוצאת: משכל (ידיעות ספרים), 2008.

לביא, ענת שפירא, חז"ל עכשיו: מסע בשבילי הסיפור התלמודי, פרדס הוצאה לאור בע"מ, 2017.

לובקוביץ, יוהנס קרמואל, על האתאיזם של הרבנים, תרגום מלטינית: מרסל דיבואה, אביטל וולמן, יוסף שוורץ, בהוצאת: י"ל מאגנס, ירושלים, 2005.

לוי, אמנון, החרדים, בהוצאת: כתר, ירושלים, 1988.

לוין, י' ל', בתוך: גבריאל ברקאי ואלי שילר (עורכים), "אריאל: כתב עת לידיעת ארץ ישראל" – ירושלים בתפארתה: תולדות ירושלים בימי בית שני", 1996.

לוין, י' ל', בתוך: דניאל שוורץ (עורך), מחקרים בתולדות ישראל בתקופת הבית השני, בהוצאת: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, ירושלים, 1996.

לוינגר, יעקב, הרמב"ם כפילוסוף וכפוסק, בהוצאת: מוסד ביאליק, ירושלים, 1989.

ליבוביץ', ישעיהו, אמונה, היסטוריה וערכים, אקדמון: בית ההוצאה של הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ב.

ליברמן, שאול, יוונים ויוונות בארץ ישראל, בהוצאת: מוסד ביאליק, ירושלים, 1962.

ליכט, יעקב שלום, (עורך), מועדי ישראל: זמנים ומועדים בתקופת המקרא ובימי בית שני, בהוצאת: מוסד ביאליק, ירושלים, 1988.

ליכטנשטיין, אהרן, באור פניך יהלכון: מידות וערכים בעבודת ה', בהוצאת: משכל (ידיעות ספרים), 2012.

מאק, חננאל, הפרשנות הקדומה למקרא, בהוצאת: משרד הביטחון, רעננה, 1993.

מאק, חננאל, "קתדרה דמשה וקתדרה דדרושה", קתדרה: כתב עת לתולדות ארץ ישראל ויישובה, חוברת 72, יוני 1994.

מאק, חננאל, תפילה ותפילות, בהוצאת: ראובן מס בע"מ, ירושלים, 2008.

מזר, בנימין (עורך), אנציקלופדיה מקראית: אוצר הידיעות של המקרא ותקופתו – ד: כבד – מלתחה, בהוצאת: מוסד ביאליק, ירושלים, 1962.

מזר, בנימין (עורך), אנציקלופדיה מקראית: אוצר הידיעות של המקרא ותקופתו – ה: ממוכן – סתרי, בהוצאת: מוסד ביאליק, ירושלים, 1968.

מזר, בנימין (עורך), אנציקלופדיה מקראית: אוצר הידיעות של המקרא ותקופתו – ו: עבד – צרתן, בהוצאת: מוסד ביאליק, 1971.

מזר, בנימין (עורך), אנציקלופדיה מקראית: אוצר הידיעות של המקרא ותקופתו – ח: שם – תתני, בהוצאת: מוסד ביאליק, ירושלים, 1982.

מידני, אסף, בתוך: יגיל לוי ואתי שריג (עורכים), השלטון המקומי – בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק: כרך א, בהוצאת: האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, 2014.

מיכלסון, מנחם, סלומון, יהודה ומילנר, משה, מקומות קדושים וקברי צדיקים בארץ ישראל, בהוצאת: משרד הביטחון, 2000.

מנדלסון, היינריך ויום טוב, יורם (עורכים), החי והצומח של ארץ-ישראל: אנציקלופדיה שימושית מאויירת – כרך 7 – יונקים, בהןצאת: משרד הביטחון, רעננה, 1988.

מנקין, בצלאל, בתוך: אביעזר רביצקי (עורך), הרמב"ם: שמרנות, מקוריות, מהפכנות – הגות וחדשנות (כרך ב), בהוצאת: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, ירושלים, 2009.

מרצבך, עלי, הגיון הגורל: משמעות הפיס והאקראיות ביהדות, בהוצאת: ראובן מס בע"מ, ירושלים, 2009.

נבון, חיים, תיקו – 101 ויכוחים גדולים של היהדות, בהוצאת: ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2014.

נבנצל, ישעיהו, איש תם וישר: לימוד ועיון בספר איוב, הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים, 2008.

נויבירט, רונן, לגעת בזמן: החגים כחוויה בעולם המדרש, בהוצאת: משכל (ידיעות ספרים), 2016.

ניצן, בלהה, בתוך: מנחם קיסטר (עורך), מגילות קומראן מבואות ומחקרים – כרך ראשון, בהוצאת: יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 2009.

ספראי, שמואל, בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה: פרקים בתולדות החברה והתרבות, בהוצאת: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ישראל, ירושלים, 1983.

סרנה, נחום מ' (עורך), עולם התנ"ך – תהלים ב', דברי הימים הוצאה לאור בע"מ, רעננה, 1993-1996.

עילם, יגאל, מה התרחש כאן, בהוצאת: עם עובד, רעננה, 2012.

עמאר, משה, בתוך: יוסף הקר וירון הראל (עורכים), לא יסור שבט מיהודה: הנהגה, רבנות וקהילה בתולדות ישראל, בהוצאת: מוסד ביאליק, ירושלים, 2011.

ענבל, יהושוע, תורה שבעל-פה, סמכותה ודרכיה, מוסד הרב קוק, ירושלים, תשע"ה.

פייקאז', מנדל, חסידות פולין: מגמות רעיוניות בין שתי המלחמות ובגזרות ת"ש-תש"ה (ה'שואה'), בהוצאת: מוסד ביאליק, ירושלים, 1990.

פיש, מנחם, ברית עימות: קווים לפולמוס המחויבות הדתית בספרות חז"ל, בהוצאת: אוניברסיטת בר-אילן, מכון שלום הרטמן, 2019.

פלאי, משה, עטרה ליושנה: המאבק ליצירת יהדות ההשכלה, בהוצאת: הקיבוץ המאוחד, רעננה, 2012.

פלוסר, דוד, "דת ישראל בתקופת בית שני", בתוך: אבי-יונה, מ. וברס, צ. (עורכים), ההיסטוריה של עם ישראל – חברה ודת בימי בית שני, ירושלים, הוצאה לאור עם עובד, 1983.

פלוסר, דוד, מגילות מדבר יהודה והאיסיים, בהוצאת: משרד הביטחון, רעננה, 1985.

פלוסר, דוד, יהדות בית שני, חכמיה וספרותה, הוצאת מאגנס, ירושלים, 2002.

פראוור, יהושע, (עורך ראשי), האנציקלופדיה העברית, כרך עשרים וחמישה, חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ, 1974.

פרידלנדר, יהודה, בין הלכה להשכלה: מקומן של סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות, בהוצאת: אוניברסיטת בר-אילן, 2004.

פרידמן, מנחם, החברה החרדית – מקורות, מגמות ותהליכים, בהוצאת: מכון ירושלים לחקר ישראל, 1991.

פרס, יוחנן ובן-רפאל, אליעזר, קירבה ומריבה: שסעים בחברה הישראלית, בהוצאת: עם עובד, 2006.

צורף, חגי ורוזנטל, ימימה (עורכים), יצחק בן-צבי: הנשיא השני, בהוצאת: ארכיון המדינה, 1998.

קאסוטו, מ' ד', האלה ענת: שירי עלילה כנעניים בתקופת האבות, הוצאת מוסד ביאליק, 1950.

קדרי, מ' צ', מילון העברית המקראית, בהוצאת: אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 2007.

קורינאלדי, מיכאל, יהדות אתיופיה: זהות ומסורת, בהוצאת: ראובן מס בע"מ, ירושלים, 2005.

קורצווייל, צבי, בתוך: יוסף עופר (עורך), 'שיטת הבחינות' של הרב מרדכי ברויאר, בהוצאת: תבונות, 2005.

קימרון, אלישע, מגילות מדבר יהודה: החיבורים העבריים – כרך ראשון, בהוצאת: יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 2010.

קלדרון, רות, בתוך: נמרוד אלוני (עורך), דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי, בהוצאת: הקיבוץ המאוחד, רעננה, 2008.

קמחי, ישראל, בתוך: גדעון ביגר ואלי שילר (עורכים), אריאל: כתב עת לידיעת ארץ ישראל – טבריה וסביבתה, הוצאת ספרים אריאל, ירושלים, 1987.

קמחי, ערן, שחרור המקום: דרך למהגר בעולם, בהוצאת: פרדס הוצאה לאור בע"מ, 2016.

קנרפוגל, אפרים, החינוך והחברה היהודית באירופה הצפונית בימי הביניים, בהוצאת: הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2003.

קפלן, קימי, בתוך: קימי קפלן ועמנואל סיון (עורכים), חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה? בהוצאת: מכון ון ליר בירושלים, הקיבוץ המאוחד, 2003.

קרדוזו, נתן ת' לופז, התורה שבכתב ושבעל-פה, ירושלים, 1989.

קרליץ, אברהם ישעיהו, חזון האיש, בהוצאת: מכון פתחי מגדים, ירושלים, 1997.

קרן, רחל (עורכת), השמיעיני את קולך: עיונים במעגל השנה ובפרשות השבוע, בהוצאת: ראובן מס בע"מ, ירושלים, 2009.

ראבידוביץ, שמעון, עיונים במחשבת ישראל – כרך ראשון, הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים, 1969.

רביצקי, אביעזר, בתוך: אביעזר רביצקי (עורך), דת ומדינה: בהגות היהודית במאה העשרים, בהוצאת: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2005.

רביצקי, אביעזר, בתוך: אבינועם רוזנק (עורך), הלכה, מטה-הלכה ופילוסופיה: עיון רב-תחומי, בהוצאת: מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 2011.

רגב, איל, הצדוקים והלכתם: על דת וחברה בימי בית שני, בהוצאת: יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 2005.

רובין, ניסן, ראשית החיים, בהוצאת: הקיבוץ המאוחד, רעננה, 2005.

רוזנברג, שלום, לא בשמים היא: תורה שבעל-פה – מסורת וחידוש, בהוצאת: תבונות, 1997.

רוזנטל, רוביק, הלקסיקון של החיים: שפות במרחב הישראלי, בהוצאת: כתר ספרים בע"מ, 2007.

רוזנפלד, בן-ציון, בתוך: מנחם שטרן, ישעיהו גפני ואהרן אופנהיימר, (עורכים), יהודים ויהדות בימי בית שני, המשנה והתלמוד, בהוצאת: יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 1993.

רוזנק, אבינועם (עורך), הלכה, מטה-הלכה ופילוסופיה: עיון רב-תחומי, בהוצאת: מאגנס, האוניברסיטה העברית, 2011.

רוזנק, אבינועם (עורך), היהדות הרפורמית: הגות, תרבות וחברה, בהוצאת: מכון ון ליר בירושלים, הקיבוץ המאוחד, 2014.

רוט, מאיר, אורתודוקסיה הומאנית, בהוצאת: הקיבוץ המאוחד, רעננה, 2013.

רות', סיד (עורך), שמעו ועשו, מהדורה עברית בהוצאת: מעוז, תל אביב, 2001.

ריבלין, אשר א', כנגד כולם: פדגוגיה של חז"ל, בהוצאת: ספרית פועלים, רעננה, 1985.

רפל, יואל, מועדי ישראל: אנציקלופדיה שימושית לשבת ולחג – למעיין, לסטודנט, לתלמיד, בהוצאת: משרד הביטחון, רעננה, 1990.

רפפורט, אוריאל, בתוך: מנחם שטרן, (עורך), ההיסטוריה של ארץ-ישראל – התקופה ההלניסטית ומדינת החשמונאים (332 – 37 לפני הספירה), יד יצחק בן-צבי, כתר הוצאה לאור, ירושלים, 1981.

שביד, אליעזר, הפילוסופים הגדולים שלנו: הפילוסופיה היהודית בימי הביניים, בהוצאת: משכל (ידיעות ספרים), 2009.

שבתאי, אהרון, המיתולוגיה היוונית, בהוצאת: מפה – מיפוי והוצאה לאור, תל אביב, 2000.

שור, יהושע השיל (עורך), יהושע השיל שור: מאמרים, בהוצאת: מוסד ביאליק, ירושלים, 1972.

שור, נתן, תולדות הקראים, בהוצאת: מוסד ביאליק, ירושלים, 2003.

שוורץ, דב, סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים, בהוצאת: אוניברסיטת בר-אילן, 2002.

שוורץ, דב, מחשבת חב"ד: מראשית ועד אחרית, בהוצאת: אוניברסיטת בר-אילן, 2010.

שוורץ, דניאל, בתוך: מרדכי נאור (עורך), המלך הורדוס ותקופתו: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, בהוצאת: יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 1987.

שחר, אילן, חרדים בע"מ: התקציבים, ההשתמטות ורמיסת החוק, בהוצאת: כתר, ירושלים, 2000.

שטאל, אברהם, בתוך: אלי שילר (עורך), אריאל: כתב עת לידיעת ארץ ישראל – דת ופולחן וקברי קדושים מוסלמים בארץ-ישראל, הוצאת ספרים אריאל, ירושלים, 1996.

שטיינזלץ, עדין, מדריך לתלמוד, בהוצאת: כתר, ירושלים, 2002.

שטרן, אליעזר, אישים וכיוונים, בהוצאת: אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 1987, עמ' 15.

שטרן, מנחם (עורך), ההיסטוריה של ארץ-ישראל – שלטון רומי: התקופה הרומית-ביזנטית, יד יצחק בן-צבי כתר הוצאה לאור, 1984.

שטרן, מנחם, מלכותו של הורדוס, בהוצאת: משרד הביטחון, רעננה, 1992.

שילר, אלי, בתוך: גדעון ביגר ואלי שילר (עורכים), אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל – אתרים ומקומות בארץ-ישראל, הוצאת ספרים אריאל, 1988.

שלום, גרשם, "שלושה טיפוסים של יראת שמים יהודית", בתוך: דברים בגו, תל אביב, 1975.

שלום, שרון, מסיני לאתיופיה: עולמה ההלכתי והרעיוני של יהדות אתיופיה, בהוצאת: משכל (ידיעות ספרים), 2012.

שנאן, אביגדור, עולמה של ספרות האגדה, משרד הבטחון, ההוצאה לאור, 1987.

שפירא, אמנון, אנרכיזם יהודי דתי, בהוצאת: אוניברסיטת אריאל בשומרון, 2015.

שפירא, יוסף, הגות, הלכה וציונות: על עולמו הרוחני של הרב יצחק יעקב ריינס, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, רעננה, 2002.

שרלו, יובל, בתוך: יואל בן-נון, פרקי האבות: עיונים בפרשיות האבות בספר בראשית, בהוצאת: תבונות, 2003.

שרנסקי, בנימין, החינוך החרדי בימינו – מורשת סיני בדורנו, בהוצאת: משרד החינוך, התרבות והספורט, ירושלים, 1999.

Brown, M. L. Traditional Jewish Objections. Vol. 5 of Answering Jewish Objections to Jesus. 5th  edition, Purple Pomegranate Productions, 2010.

Brown, B. Interviewed in "Israel Hayom" (ישראל היום). Weekend Edition, 2017.

Diamond Eliezer, "The World of the Talmud,” in Barry W. Holtz, ed., The Schocken Guide to Jewish Books, New York: Schocken Books, 1992.

Harari, Y. "The Sages and the Occult", in: Schwartz, J., Tomson, P. J., Safrai, S. & Safrai, Z. (eds.). The Literature of the Sages, Second Part: Fortress Press, 2007, pp. 521-564.

Howland, J. Plato and the Talmud: Cambridge University Press, 2010.

Harvey, Richard. Mapping Messianic Jewish Theology: A Constructive Approach. Paternoster, 2009.

Roth, Cecile. Encyclopaedia Judaica. 13ed. “P-REC.” Jerusalem: Keter Publishing House, 1972.

Saks, J. Educating Toward Meaningful Jewish Prayer. Edited; Yoel Finkelman, Atid, 2001.

Schiffman, L. H. From Text to Tradition: A History of Second Temple and Rabbinic Judaism. 1ed. Ktav Pub Inc, 1991.

Schimmel, H. Chaim, The Oral Law: A Study of the Rabbinic Contribution to Torah She-be-al-Peh, 2nd, rev. ed.; Jerusalem/New York: Feldheim, 1996.

Stern, D. H. Messianic Jewish Manifesto. Jerusalem: Jewish New Testament Publications, 1988.

Telushkin, Joseph. The Life and Teachings of Menachem M. Schneerson, the Most Influential Rabbi in Modern History. New York: HarperCollins Books, 2014.