ראשי מאמרים המקורות הפגאניים של התורה שבעל-פה

המקורות הפגאניים של התורה שבעל-פה

כיוון שהתורה שבעל-פה איננה המשכו הטבעי (או העל-טבעי) של התנ"ך, מעניין לבחון מהם אפוא המקורות האמתיים של מסורת ההלכה הרבנית. פרק זה מרכז כמה דוגמאות ל"גיור" שעשו חז"ל למנהגים, טקסים ואמונות פאגניות שאימצו מקרב העמים האליליים אשר בקרבם חיו.