ראשי מאמרים הפרכת טענות הרבנים בנוגע למקורה של התורה שבעל-פה

הפרכת טענות הרבנים בנוגע למקורה של התורה שבעל-פה

בשנים האחרונות הבינו הרבנים כי אינם יכולים להתעלם מהאתגרים העומדים לפתחה של מהימנות התורה שבעל-פה. לפיכך, החלו לנסות ולהגן בפרסומיהם השונים על תוקפה ומקורה של המסורת בטיעונים שונים. פרק זה מרכז את הטיעונים הנפוצים והתכופים ביותר שמציגים הרבנים בפלטפורמות השונות לטובת התושב"ע ומספק מענה והפרכה לכל טענותיהם.