פרופ' אביגדור שנאן

חוקר מומחה ליהדות באוניברסיטה העברית ומזכיר האיגוד העולמי למדעי היהדות, על התורה שבעל-פה:

"התיאולוגיה שלנו [ביהדות] היום היא לא התיאולוגיה של התנ"ך. ההלכה שאנחנו חיים לפיה היום, היא לא ההלכה של התנ"ך, היא הלכה של חז"ל. ההלכה של היהודים: דיני שבת, דיני כשרות, וכל דבר שעולה בדעתך - הוא לא מקראי, לא תנ"כי. אין בתנ"ך בית כנסת, אין בתנ"ך קדיש, אין בתנ"ך כל נדרי, אין בתנ"ך בר מצווה, אין בתנ"ך טלית. כל דבר שמישהו מגדיר אותו כ'יהודי' והוא מתחיל לחפש את השורשים - זה לא התנ"ך, זה ספרות חז"ל, שם התחיל הכל."

("מיתוס התורה שבעל-פה", עמ' 21)

מיתוס התורה בעל פה
מיתוס התורה בעל פה

פרופ' אביגדור שנאן

חוקר מומחה ליהדות באוניברסיטה העברית ומזכיר האיגוד העולמי למדעי היהדות, על התורה שבעל-פה:

"התיאולוגיה שלנו [ביהדות] היום היא לא התיאולוגיה של התנ"ך. ההלכה שאנחנו חיים לפיה היום, היא לא ההלכה של התנ"ך, היא הלכה של חז"ל. ההלכה של היהודים: דיני שבת, דיני כשרות, וכל דבר שעולה בדעתך - הוא לא מקראי, לא תנ"כי. אין בתנ"ך בית כנסת, אין בתנ"ך קדיש, אין בתנ"ך כל נדרי, אין בתנ"ך בר מצווה, אין בתנ"ך טלית. כל דבר שמישהו מגדיר אותו כ"יהודי" והוא מתחיל לחפש את השורשים - זה לא התנ"ך, זה ספרות חז"ל, שם התחיל הכל.

("מיתוס התורה שבעל-פה", עמ' 89)

#התורה שבעל-פה    #תושב"ע   #תורה בעל פה

מאמרים בנושא (מיתוס) התורה שבעל-פה

מאמרים אלו, המבוססים על מיטב המחקר המודרני,
מהווים טעימה להתרשמוכתם מתכניו של הספר "מיתוס התורה שבעל-פה".

התנ"ך נגד התורה שבעל-פה

בקטגורית מאמרים זו אנו עוסקים בכל העדויות הפנים-מקראיות שמוכיחות כי תורה בעל-פה לא הוענקה למשה בסיני...

טענות נגד התורה שבעל-פה

בקטגורית מאמרים זו אנו מביאים טיעונים מקראיים, היסטורים, פילוסופים ומדעיים נגד תורה שהיא בעל-פה...

הפרכת טענות בעד תורה בעל-פה

בקטגורית מאמרים זו אספנו את כל הטיעונים אותם מציגים רבנים בכתביהם והרצאותיהם לטובת התושב"ע, והפרכנו אותם...

הספר "מיתוס התורה שבעל-פה" זמין לרכישה גם כספר דיגיטלי באפליקציה "עברית" מבית ידיעות ספרים!

ספר בלתי רגיל לכל הדעות, "טרפתי" אותו ביומיים. עטוף במחקר מודרני של לא מעט חוקרים שאני אישית מאוד אוהד ומעריך. טוב שסוף כל סוף ישנו ספר אשר לחלוטין שומט את השטיח מתחת לרגליהם של הרבנים! בעצם מדובר פה בספר חובה לכל יהודי.

יוסף ברבדש
(חוות דעת באתר "עברית", אוקטובר 2020)

e-book

הספר "מיתוס התורה שבעל-פה" זמין לרכישה גם
כספר דיגיטלי באפליקציה "עברית" מבית ידיעות ספרים!

ספר בלתי רגיל לכל הדעות, "טרפתי" אותו ביומיים. עטוף במחקר מודרני של לא מעט חוקרים שאני אישית מאוד אוהד ומעריך. טוב שסוף כל סוף ישנו ספר אשר לחלוטין שומט את השטיח מתחת לרגליהם של הרבנים! בעצם מדובר פה בספר חובה לכל יהודי.

יוסף ברבדש (חוות דעת באתר "עברית", אוקטובר 2020)