התורה שבעל-פה

הרבנים טוענים כי לא ניתן להבין, לפרש ולקיים את תורת משה הכתובה ללא מה שהם מכנים “התורה שבעל-פה“, שלכאורה נמסרה לחכמים (לרבנים). לאור זאת, מטרתו של פרויקט זה להוכיח כי אלוהי ישראל לא מסר למשה תורה בעל-פה, אלא רק את זו שבכתב, וכי תורה שהיא “בעל-פה” איננה יותר מאשר אגדה אורבנית, קרי מיתוס.

הספר מתבסס על מחקרים מודרניים, פרי עטם של עשרות חוקרי מקרא, היסטוריונים וארכיאולוגים, רובם יהודים-ישראלים. הוא מונה את הטענות הרווחות שהרבנים הפיצו לאורך השנים האחרונות בכתביהם, בהרצאותיהם ובדרשותיהם בניסיון לגבות את התורה שבעל-פה, מפריך אותן וחושף את הכשלים הלוגיים שמאחוריהן. הוא מצביע על כך שקיומה של תורה שבעל-פה אינו מתקבל על הדעת, לא מבחינה מקראית, לא מבחינה היסטורית ולא מבחינה הגיונית, וסותר את התורה שבעל-פה. כמו כן, הספר סוקר את מקורותיה ואת מניעיה האמיתיים של התורה שבעל-פה.

מיתוס התורה שבעל-פה

הרבנים טוענים כי לא ניתן להבין, לפרש ולקיים את תורת משה הכתובה ללא מה שהם מכנים “התורה שבעל-פה“, שלכאורה נמסרה לחכמים (לרבנים). לאור זאת, מטרתו של פרויקט זה להוכיח כי אלוהי ישראל לא מסר למשה תורה בעל-פה, אלא רק את זו שבכתב, וכי תורה שהיא “בעל-פה” איננה יותר מאשר אגדה אורבנית, קרי מיתוס.

הספר מתבסס על מחקרים מודרניים, פרי עטם של עשרות חוקרי מקרא, היסטוריונים וארכיאולוגים, רובם יהודים-ישראלים. הוא מונה את הטענות הרווחות שהרבנים הפיצו לאורך השנים האחרונות בכתביהם, בהרצאותיהם ובדרשותיהם בניסיון לגבות את התורה שבעל-פה, מפריך אותן וחושף את הכשלים הלוגיים שמאחוריהן. הוא מצביע על כך שקיומה של תורה שבעל-פה אינו מתקבל על הדעת, לא מבחינה מקראית, לא מבחינה היסטורית ולא מבחינה הגיונית, וסותר את התורה שבעל-פה. כמו כן, הספר סוקר את מקורותיה ואת מניעיה האמיתיים של התורה שבעל-פה.

"התיאולוגיה שלנו [ביהדות] היום היא לא התיאולוגיה של התנ"ך. ההלכה שאנחנו חיים לפיה היום, היא לא ההלכה של התנ"ך, היא הלכה של חז"ל. ההלכה של היהודים: דיני שבת, דיני כשרות, כל דבר שעולה בדעתך - הוא לא מקראי, לא תנ"כי. אין בתנ"ך בית כנסת, אין בתנ"ך קדיש, אין בתנ"ך כל נדרי, אין בתנ"ך בר מצווה, אין בתנ"ך טלית. כל דבר שמישהו מגדיר אותו כ"יהודי" והוא מתחיל לחפש את השורשים - זה לא התנ"ך, זה ספרות חז"ל, שם התחיל הכל." (עמ' 89, "מיתוס התורה שבעל-פה")
פרופ' אביגדור שנאן
האוניברסיטה העברית

סרטון על מיתוס התורה שבעל-פה

 לרגל השקת הספר 20% הנחה עם קוד הקופון: NEW20