שליחת מאמר חדש

מאת מחבר
טופס לשליחת מאמר חדש להצגה באתר

קריטריונים לשליחת מאמר:

  • על המאמר להיות בשפה העברית.
  • על שולח המאמר להיות בעל זכויות היוצרים לתוכן המאמר.
  • על המחבר להיות בעל תואר שני או תואר דוקטורט.