עמוד ראשי » הפרכת טענה 2: "אורך ימיה של המסורת הרבנית מוכיח את קיומה של תורה שבעל-פה"

הפרכת טענה 2: "אורך ימיה של המסורת הרבנית מוכיח את קיומה של תורה שבעל-פה"

מאת מחבר

הגלויות שעם ישראל גלו – אף אומה ולשון, לא הסינים, לא היפנים, לא הצ'רקסים, לא הערבים – אף אומה ולשון לא עברה מה שעם ישראל עברו. מכמה סיבות – סיבה ראשונה, כי אנחנו עם ישראל העם העתיק בעולם! סיבה שנייה, הרדיפות והשנאה של אומות העולם לעם ישראל – זה הוכחה לאמיתות ודיוק במסורת התורה שבעל-פה. (הרב אפרים כחלון)[1]

לא ברור מה הקשר בין הרדיפות מהן סובל עם ישראל לבין מסירתה של תורה בעל-פה. זוהי קפיצה לוגית בלתי מבוססת וחסרת היגיון. חוץ מזה, עם ישראל אינו העם העתיק ביותר בעולם. בבראשית ט"ו אלוהים מכונן לראשונה את עם ישראל דרך הברית שכרת עם אברהם אבינו. אפרים כחלון גורס שעד אז, שום עם לא היה קיים. אבל כמה פרקים לפני כן, בפרק י', מסופר על היבוסים, האמורים, הגרגשים, החיווים, העַרקים והסינים, לצד עמים אחרים.

היוגה קיימת בהודו זה למעלה משלושת אלפים שנה. ביפן מרכיבים סושי באותו אופן זה אלפי שנים. האם זה אומר שאלוהים הוא שהעניק להם את המסורות האלה? לא, זה בסך הכול אומר כי מדובר במסורת עתיקה, ותו לא. משך הזמן שחלף אינו מהווה הוכחה לנכונותה של מסורת כזו או אחרת. הרי התנ"ך מספר שעם ישראל עבד את נחש הנחושת מימי משה ועד ימי חזקיהו. הרב יהודה זולדן מעיר על כך: "בדברי חז"ל יש שתי תמיהות על מעשהו של חזקיה. האחת, איך ייתכן שמשה צווה על הצבתו של נחש הנחושת, וחזקיה כיתת אותו? וכי עבודה זרה היה? והלא משה רבינו עשאו? מלמד שטעו ישראל אחריו, עד שבא חזקיה וגנזו".[2] וגם: "…עד שבא חזקיהו והעבירו".[3] אברהם הפנה עורף לעבודת האלילים שגדל על ברכיה, וגדעון יצא כנגד המסורת של אביו, שעבד את הבעל. העובדה שאנחנו מחזיקים במשהו זמן רב אינה משמשת הוכחה לכך שזוהי אמת אלוהית.
 

[1] הרב אפרים כחלון, www.youtube.com/watch?v=vl76kmylOHs.
[2] תוספתא, עבודה זרה [צוקרמאנדל], ג יט.
[3] ירושלמי, עבודה זרה ג ג; מב עד. ראו www.biu.ac.il/JH/Parasha/chukath/sol.html.

מאמרים בנושא: